1) تهيه آهن آلات مربوط به آهنکشي و پايه موتور و ...


2) حداقل عمق چاله آسانسور از کف پايين ترين طبقه 150 سانتيمتر باشد.


3) در صورت بتون بودن اسکلت ساختمان صفحه گذاري دور چاله آسانسور(4 طرف )
* مشخص کردن کف طبقات روي آهنکشي جهت نصب دربها


4) پس از نصب درب و ريل ,آهنکشي و براکتهاي آسانسور ضد زنگ زده شود (ضد زنگ پايه موتور )


5) بستن فضاي مابين دربها و ديوار چيني (حداکثر سعي شود ديوار چيني با ريلها حدود cm 5 فاصله داشته باشد) و روي آن با سيمان سفيد پوشانده شود.


6) حتما فضاي مابين وکنار دربها بايد تراز سيمان يا گچ شود در صورت استفاده از دربهاي اتوماتيک روي مکانيزم درب و سيل آلومينيومي بايد توسط( نايلون يا کارتون) پوشانده شود.
*اجراي آرماتور بندي وبتون ريزي سقف آسانسور زير نظر مهندس ناظر طبق نقشهاي شرکت
*اجراي لبه 5سانت دور سوراخهاي سقف توسط لوله پوليکا
*نصب قلاب سقفي در موتورخانه آسانسور جهت جابجايي موتور گيربکس
*حداقل فاصله از روي بتون موتورخانه تا سقف پشت بامcm 190 باشد(ديوار چيني 40 سانت عقب تر از سکو بتوني اجرا شود ) به جهت دسترسي به نيروي محرکه
*درب موتورخانه آسانسور با عرض حداقلcm 70 و ارتفاعcm 200 و باز شو آن به سمت بيرون و داراي قفل شب بند باشد.
*سعي شود ورودي موتورخانه آسانسور از پشت بام باشد (به علت صداي تابلو فرمان و موتور)
*کف موتور خانه و روي سکو سنگ نشود (سيمان يا موزائيک عاج دار باشد)
*روشنايي موتورخانه حداقل 200 لوکس باشد.


7) کشيدن کابل 3 فاز از کنتور تا موتورخانه آسانسور و نصب تابلو 3 فاز و چراغ تونلي(حتما از داکت استفاده شود) و احداث چاه ارت و نصب سيم ارت به آهنکشي (در جاي قابل رويت)


8) احداث پله درون موتورخانه جهت دسترسي به نيروي محرکه(موتور آسانسور)


9) نصب هواکش با توري محافظ و روشنايي درون موتورخانه


10) احداث سکوهاي ته چاه وپليت گذاري زير ريلها طبق نقشه شرکت
* درون چاله آسانسور و موتورخانه نبايد هيچگونه لوله آب, برق, آنتن مرکزي, دوربين مدار بسته, لوله هواکش يا فاضلاب عبور داده شود.


11) داشتن يک خط تلفن جهت آسانسور


12) تهيه بار جهت تست پاراشوت

شرکت ما در سال 1377 با نام (دفتر فنی پارس پیما ) که بعد ها با نام شرکت آسانسور و پله برقی پارس پیما در ضمینه آسانسور شروع به فعالیت کرده است.

پشتیبانی و خدمات

شما میتوانید برای پشتیبانی و خدمات با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

09391899881
09381899871

تماس با ما

آدرس: تهران آیت اله کاشانی نبش دویست دستگاه مجتمع تجاری امید طبقه 4 واحد 27

ایمیل: info@parspeyma.ir

تلفن های تماس:
02144115901
02144115915
02144159840


فکس:
02144115833

تلفن همراه:
09121899881